Asylmottak Kontraktsoppfølging av asylmottak


UDI gjennomfører kontroll av drifta av asylmottak for å kontrollere at ho er i samsvar med kontrakten og regelverket som gjeld for drift av asylmottak. Her finn du ei oversikt over rapportar frå desse kontrollane.

Rapportane beskriv ikkje forholda ved mottaket — berre eventuelle pålegg. 

Agder

Akershus

Finnmark

Innlandet

Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Troms

Trøndelag

Telemark

Vestfold

Vestland

Østfold

  •  

Fant du det du lette etter?