Skal søke Utlendingspass og reisebevis


Hvis du har oppholdstillatelse i Norge og det ikke er mulig for deg å skaffe pass fra hjemlandet ditt, kan du søke om et reisebevis for flyktninger eller et utlendingspass. Dette kan du bruke i stedet for et pass fra hjemlandet ditt. 
help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.