Skal søke Studietillatelse


Du kan søke om studietillatelse hvis du skal studere på høyskole/universitet/fagskole, gå på videregående skole eller livssynsskole/folkehøgskole, ta tilleggsutdanning, være praktikant eller drive med forskning.
help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.

Hvis du er fra et land utenfor EU/EØS og ønsker å studere i Norge må du søke om en oppholdstillatelse for studier. Dette kalles også en studietillatelse. Du kan søke om oppholdstillatelse for å studere på høyskole eller universitet, gå på bibelskole eller gå på folkehøgskole. Du kan også søke om studietillatelse for å studere norsk eller hvis du er faglært og skal ta tilleggsutdanning for å få godkjent utdanningen din i Norge.