Skal søke Oppheve innreiseforbud


Hvis du har blitt utvist fra Norge, men likevel ønsker å reise hit, kan du søke om å få opphevet innreiseforbudet.
help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.