Skal søke Permanent opphold og varig oppholdsrett


Med permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett kan du oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist. 
help

Søkeren er personen som ønsker å bo permanent i Norge.