Skal søkje Familieinnvandring med norsk eller nordisk statsborgar


Du kan søkje om familieinnvandring viss du vil flytte til ein familiemedlem i Noreg.  

Informasjonen er tilpassa

Søkjaren er statsborgar i: Russland

Referansepersonen er statsborger i: Norge

På denne sida bruker vi orda «referansepersonen» og «søkjaren»

Referansepersonen = familiemedlemmen som bur i Noreg

Søkjaren = den som ønskjer å flytte til Noreg eller halde fram med å bu her, og som treng eit opphaldsløyve

Kva for kategori av familiemedlem høyrer du til?

  • Sambuar

  • Person som skal gifte seg

  • Barn over 18 år som skal flytte til foreldre i Noreg

  • Foreldre til barn som er under 18 år og bur i Noreg

  • Andre familiemedlemmar

behandlingstid

Ventetid

Sjekk kor lenge du må vente for å få svar på ein søknad om familieinnvandringsløyve. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?