Garantere økonomisk i familieinnvandringssaker


I noen typer familieinnvandringssaker kan du være økonomisk garantist. Det betyr at du tar på deg økonomisk ansvar for personen som kommer til Norge.

Hvis du

 • har et stebarn som skal flytte til Norge, eller
 • har en svigerforelder som skal flytte til Norge eller besøke Norge i inntil ni måneder

og ektefellen eller samboeren din ikke har nok inntekt, kan du garantere økonomisk i saken deres. 

Hvor mye må du tjene? 

Hvis du skal være garantist, må du ha en samlet inntekt på 

320 274 kroner i året før skatt

. Det må være sannsynlig at du vil ha denne inntekten i minst ett år framover. Du kan senere bli bedt om å dokumentere at du hadde denne inntekten det første året familiemedlemmet ditt var i Norge.

Hvis du skal være garantist er det ikke mulig å legge sammen inntekten din og inntekten til ektefellen eller samboeren din for å fylle kravet til inntekt. Når du skal være garantist, må du oppfylle dette kravet til inntekt alene.

Hvilken type inntekt er godkjent? 

Vi regner med disse typene inntekt:

 • arbeidsinntekt
 • sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uførepensjon eller alderspensjon fra folketrygden
 • andre varige pensjoner eller faste periodiske ytelser (forsikringsutbetalinger eller liknende) 
 • introduksjonsstøtte for nyankomne innvandrere
 • lån eller stipend du får i forbindelse med utdanning 

Du som er garantist kan ha én eller flere av disse typene inntekt, så lenge de til sammen blir minst 

320 274 kroner i året før skatt

.  For eksempel kan du ha en uføretrygd på 200 000 kr i året og en arbeidsinntekt på 100 000 kr i året. 

Disse typene inntekt regner vi ikke med:

 • økonomisk sosialhjelp
 • bostøtte
 • dagpenger og arbeidsavklaringspenger
 • stønader du får fordi du har barn
 • egne midler (penger på konto)

Det er ikke alltid mulig å være økonomisk garantist

Det er ikke mulig for deg å garantere økonomisk i en sak der noen skal flytte til ektefellen, samboeren eller forloveden sin i Norge. Da er det ektefellen, samboeren, eller forloveden som bor i Norge som selv må fylle kravet til inntekt. 

For å bli garantist må du fylle ut dette skjemaet. (pdf, 734 kB) Du trenger ikke stempel fra politiet på skjemaet.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?