Utlendingsdirektoratets (UDIs) personvernerklæring


UDI behandler personopplysninger som vi trenger for å kunne behandle utlendingssaker og gjøre andre oppgaver vi skal løse.

Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi samler inn opplysningene, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem.

UDI skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du som er registrert i våre systemer har.

 • 1. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

 • 2. Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

 • 3. Hvor henter vi opplysningene fra?

 • 4. Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • 5. Hvor registrerer vi personopplysningene dine?

 • 6. Når kan vi avgjøre en sak automatisert?

 • 7. Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

 • 8. Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

 • 9. Hvem utleverer vi personopplysningene dine til?

 • 11. Hvem er behandlingsansvarlig?

 • 14. Hvordan kan du kontakte personvernombudet til UDI?

Fant du det du lette etter?