Informasjon til forskere og studenter


Her finner du informasjon om hvordan få innsyn, UDIs forskningsprogram og pågående forsknings- og utviklingsprogram.