Krav til inntekt i familieinnvandringssaker


I søknader om familieinnvandring må referansepersonene kunne dokumentere at de har inntekt. I noen tilfeller er det mulig å få unntak fra dette kravet.
help

Du kan gjøre et valg her for å gjøre listen over ulike situasjoner kortere.

På denne siden bruker vi ordene "referansepersonen" og "søkeren". 

Referansepersonen = familiemedlemmet som bor i Norge.

Søkeren = den som ønsker å flytte til Norge, eller fortsette å bo her, og trenger en oppholdstillatelse.

Hvilken situasjon passer?

 • Referansepersonen er i jobb

 • Referansepersonen har oppholdstillatelse for å arbeide

 • Referansepersonen har jobb med ulik inntekt fra år til år

 • Referansepersonen er sykemeldt eller i permisjon fra jobb

 • Referanspersonen er en alderspensjonist

 • Referansepersonen har uføretrygd

 • Referansepersonen har fått beskyttelse (asyl) for mindre enn ett år siden

 • Referansepersonen har fått beskyttelse (asyl) for mer enn ett år siden

 • Referansepersonen er student som er norsk, nordisk eller har permanent oppholdstillatelse

 • Referansepersonen har oppholdstillatelse som student (studietillatelse)

 • Referansepersonen er forsker med egne midler

 • Referansepersonen har stor formue

 • Referansepersonen er vitne til eller offer for menneskehandel

 • Referansen gjennomførte militær verneplikt i fjor

 • Søkeren er et barn som er født i Norge

 • Ingen av disse: Spesielle unntak

Fant du det du lette etter?