Unntak for krav om inntekt ved søknad om familieinnvandring med flyktning i Norge


For å få unntak fra kravet om inntekt, er det to søknadsfrister du må passe på for deg som skal søke om familieinnvandring med en person som har fått beskyttelse (asyl): Når du må registrere og når du må levere søknaden din.

Publisert: 30.06.2017 - Sist endret: 12.10.2020

Er du ektefelle med, samboer med eller barn av en person som har fått beskyttelse (asyl) i Norge, kan du få familiegjenforening til Norge uten at vi stiller krav til inntekten til denne personen. Denne muligheten gjelder bare hvis du søker innenfor fristene.

Du må passe på to frister

  • Innen seks måneder etter datoen som står i vedtaksbrevet familiemedlemmet ditt fikk om at han eller hun har fått beskyttelse, må
  • Innen ett år etter datoen som står i vedtaksbrevet familiemedlemmet ditt fikk, må
    • du møte opp ved en norsk utenriksstasjon eller søknadssenter og levere inn alle søknadsdokumentene dine der

Husk at søknaden først er levert når du møter opp og leverer inn dokumentene.

Hvis du ikke søker innen disse fristene, må familiemedlemmet ditt i Norge ha god og stabil inntekt for at søknaden din skal kunne innvilges

Hvis personen som bor i Norge fikk beskyttelse før 1. august 2017 er det egne regler.

Fant du det du lette etter?