Familieinnvandring med en person som har beskyttelse (asyl) i Norge


Hvis du skal søke om å få bo med en person i Norge som har fått beskyttelse, kan du få lov til det uten at vi stiller krav til denne personens inntekt. Men du må huske å søke i tide.

Er du ektefelle til, samboer med eller et barn under 18 år av en person som har fått beskyttelse i Norge, kan du få bo i Norge uten at vi stiller krav til denne personens inntekt.

Hvis du er ektefellen til den som bor i Norge, må dere ha giftet dere før denne personen kom til Norge for at dere skal få unntak for inntektskravet.

Du må passe på to frister for at dere skal slippe kravet til inntekt. Fristene handler om når du må registrere og når du må levere søknaden din.

  • Du må registrere søknaden din innen 6 måneder etter datoen som står i vedtaksbrevet til personen som bor i Norge om at han eller hun har fått beskyttelse.
  • Du må levere søknaden din innen 12 måneder etter datoen som står i vedtaksbrevet til personen i Norge.
    • Du leverer søknaden ved å møte opp ved en norsk ambassade, konsulat eller søknadssenter og leverer inn alle dokumentene der.
    • Husk at søknaden først er levert når du møter opp og leverer inn dokumentene.

Hvis du ikke søker innen disse fristene, må familiemedlemmet ditt i Norge ha god og stabil inntekt for at søknaden din skal kunne innvilges.

Hvis referansepersonen fikk beskyttelse i Norge før 1. august 2017, gjelder bare kravet om å levere søknaden innen 12 måneder.

Fant du det du lette etter?