Praktikant


Krav til praktikanten

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du kan være praktikant mens du er under høyere utdanning. Utdanningen må foregå ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon.
 • Du kan ikke ha fullført utdanningen din. Da må du i stedet søke om tillatelse som faglært. Du kan heller ikke ha et praktikantopphold i starten av studiene dine.
 • Formålet med praktikantoppholdet må være å få praktisk opplæring innenfor utdanningen din.
 • Du kan vanligvis ikke ha vært praktikant tidligere eller ha arbeidet innen samme bransje som du nå ønsker å være praktikant i.
 • Du må ha et sted å bo.
 • Du må ha fylt 18 år når du søker og ikke ha fylt 30 år.
 • Forholdene i hjemlandet ditt må være slik at det er sannsynlig at du kan reise tilbake dit når du er ferdig som praktikant. 

Krav til praktikantoppholdet

 • Du må ha et konkret tilbud om heltidsarbeid som praktikant.
 • Praktikantoppholdet må være relevant for utdanningen din.
 • Du kan enten være lønnet eller motta stipend. Lønnen din kan ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge:
  • Hvis du skal jobbe i en bransje med tariffavtale, må du få tarifflønn for arbeidstakere som er under utdanning.  
  • Hvis du skal jobbe i en bransje uten tariffavtale, kan lønnen din ikke være dårligere enn det som er normalt for noen som er under utdanning i yrket ditt der du skal jobbe. 
  • Du kan få stipend i stedet for lønn. Stipendet må være tilsvarende basisstøtten for fulltidsstudier for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). For studieåret 2023/2024 vil dette si minst

   12 537‬ kroner i måneden

   .
 • Du kan bare ha én arbeidsgiver.
 • Du har ikke lov til å drive fjernarbeid, med mindre det er en del av jobben du har fått oppholdstillatelse for å gjøre.

Rettigheter og plikter for de som får tillatelse

 • Du kan få oppholdstillatelse for opptil seks måneder. I helt spesielle tilfeller kan du få oppholdstillatelse for opptil tolv måneder. 
 • Du kan ikke fornye oppholdstillatelsen din.
 • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.