Gebyr


De aller fleste som leverer en søknad må betale et søknadsgebyr. Her finner du en oversikt over hvor mye du må betale i gebyr, hvordan du betaler og tilbakebetaling. 

Hvor mye skal du betale i gebyr?

 • Beskyttelse (asyl) og sterke menneskelige hensyn

 • Besøksvisum

 • Familieinnvandring

 • Arbeid, studier og au pair

 • Andre typer oppholdstillatelse

 • Permanent oppholdstillatelse

 • Utlendingspass og reisebevis

 • Statsborgerskap

 • Bestille nytt oppholdskort

Hvordan betaler du gebyret?

 • Du kan kun bruke Visa-kort eller Mastercard når du betaler for søknaden din. Hvis du betaler med et debetkort, pass på at du har nok penger på kontoen, og at kortet er godkjent for betaling på nett av din bank. Hvis søknadsløsningen vår ikke godtar kortet ditt, kan du prøve med et annet bankkort eller du kan kontakte banken din/kortutstederen og spørre om kortet kan brukes til å foreta internasjonale betalinger på nett. 
 • Hvis du registrerer søknaden din elektronisk (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu), betaler du gebyret med Visa-kort eller Mastercard samtidig som du registrerer søknaden.
 • Hvis du ikke kan søke elektronisk, må du betale gebyret senest samtidig som du leverer søknaden. Hvis du betaler på forhånd, må du levere inn den originale kvitteringen sammen med søknaden. 

Tilbakebetaling av gebyr

Hvis du har fylt ut feil søknadsskjema, må du registrere en ny søknad. 

For å få refundert søknadsgebyret for den første søknaden, må du kontakte ambassaden eller politiet der du søkte først. 

Hvis du ønsker å trekke en søknad før du har møtt opp for å levere søknadsdokumentene, må du kontakte ambassaden eller politistasjonen du valgte i søknadsskjemaet og be om å få refundert gebyret. Det er kun mulig å få refundert gebyret for en søknad som du ikke har levert ved personlig oppmøte.

Slik blir gebyrene bestemt

Søknadsgebyret for en type søknad reflekterer hva det i gjennomsnitt koster utenriksstasjoner, politiet og UDI å behandle denne typen søknad. Når gebyret blir beregnet, inkluderes både kostnader som er direkte knyttet til saksbehandlingen og en andel av de indirekte kostnadene (for eksempel ledelse, drift og IKT-forvaltning) der dette er relevant.

Når norske myndigheter gjennomgår og oppdaterer kostnader knyttet til de ulike sakstypene, for å bestemme gebyrene, tar vi utgangspunkt i forsiktige estimater, slik at ikke søkerne må dekke unødvendige kostnader.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?