Informasjon om EU/EØS-regelverket


Borgarar av EU/EØS-land og familiemedlemmene deira blir omfatta av EU/EØS-regelverket, som gir dei andre rettar enn borgarar av andre land.

EØS-regelverket er ein del av samarbeidet som Noreg har med EU.

EØS-regelverket gir EU/EØS-borgarar og familiemedlemmene deira rett til opphald i Noreg. Reglane er beskrivne i utlendingslova kapittel 13 (eksternt nettsted).

Som EU/EØS-borgar har du lov til å vere i Noreg i inntil tre månader etter innreise. Dette gjeld for eksempel ved besøk og feriar.

Som EU/EØS-borgar har du rett til opphald i Noreg i meir enn tre månader viss du

 • arbeider
 • er sjølvstendig næringsdrivande
 • er tenesteytar
 • er student
 • har eigne midlar til å forsørgje deg sjølv

Familiemedlemmer av EU/EØS-borgarar har dei same rettane, så lenge EU/EØS-borgaren har rett til opphald.

Som EU/EØS-borgar kan du også søkje om andre opphaldsløyve i Noreg.

Spørsmål og svar

Lovleg opphald

 • Har eg lovleg opphald i Noreg?

 • Korleis kan eg dokumentere at eg har lovleg opphald?

 • Kan eg miste lovleg opphald?

 • Eg er norsk statsborgar - er eg omfatta av EØS-reglene?

 • Eg har vore på besøk i Noreg i tre månader. Kan eg søkje om å få vere her lengre?

Registreringsordninga

 • Kva er registreringsordninga for EU/EØS-borgarar?

 • Er det politiet eller UDI som registrerer EØS-borgarar og familiemedlemmene deira?

 • Kva er eit registreringsbevis for EU/EØS-borgar?

Arbeid i Noreg

Rettar i Norge

Fant du det du lette etter?