Kravet til å ha fylt 24 år i familieinnvandringssøknader


I en del søknader om familieinnvandring for ektefeller, samboere og forlovede må begge personene være minst 24 år gamle.

Det er Stortinget og regjeringen som har bestemt dette kravet.

På denne siden bruker vi ordet "referansepersonen". Referansepersonen er familiemedlemmet som bor i Norge.

Krav til ektefeller  

Kravet gjelder hvis dere

 • giftet dere etter at referansepersonen flyttet til Norge, eller
 • referansepersonen alltid har bodd i Norge.

Dere må være 24 år begge to når søknaden blir behandlet.

Kravet gjelder ikke hvis dere

 • var gift, hadde barn sammen, eller hadde bodd sammen som samboere i mer enn to år før en av dere eller dere begge flyttet til Norge, eller
 • dere giftet dere eller bodde sammen som samboere i Norge mens dere begge hadde oppholdstillatelse eller norsk/nordisk statsborgerskap.

Krav til samboere

Kravet gjelder hvis

 • dere er samboere uten barn, og dere bodde sammen i mindre enn to år før dere flyttet til Norge, eller
 • dere er samboere med barn, og barnet ble unnfanget etter at referansepersonen flyttet til Norge. (Kravet gjelder likevel ikke hvis barnet ble unnfanget mens dere begge hadde oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge) 

Dere må være 24 år begge to når søknaden blir behandlet.

Kravet gjelder ikke hvis dere

 • bodde sammen i minst to år før dere flyttet til Norge, eller
 • dere har barn som ble unnfanget før noen av dere flyttet til Norge, eller
 • dere har barn som ble unnfanget mens dere begge hadde oppholdstillatelse i Norge eller norsk/nordisk statsborgerskap. 

Krav til de som skal gifte seg (forlovede)

Kravet gjelder hvis dere

 • vil inngå ekteskap i Norge etter at referansepersonen flyttet til Norge, eller referansepersonen alltid har bodd i Norge.

Dere må være 24 år begge to når søknaden blir behandlet.

Kravet gjelder ikke hvis dere

 • bodde sammen i minst to år før dere flyttet til Norge, eller
 • har barn som ble unnfanget før noen av dere flyttet til Norge, eller
 • har barn som ble unnfanget mens dere begge hadde oppholdstillatelse i Norge eller norsk/nordisk statsborgerskap.

Unntak fra kravet

Noen par kan få unntak fra dette kravet. Når UDI vurderer om dere kan få unntak fra kravet, ser vi på hvilket land dere har bakgrunn fra, og om det skjer tvangsekteskap i disse landene. 

Vi ser ikke bare på hvilket land dere er statsborgere av og bor i, men også på hvilket land foreldrene deres har bakgrunn fra. 

Hvem kan ikke få unntak? 

Dere vil vanligvis ikke få unntak fra kravet til å ha fylt 24 år hvis

 • dere begge har bakgrunn fra land/områder/folkegrupper der norske myndigheter har erfaring med at det skjer tvangsekteskap, for eksempel

  Afghanistan, Albania, Algerie, Bangladesh, Egypt, Eritrea, Etiopia, India, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Kambodsja, Kasakhstan, Kina (kun uigurer og tibetanere), Kosovo, Libanon, Libya, Marokko, Myanmar, Nepal, Pakistan, Palestina, Russland (kun tsjetsjenere), Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tadsjikistan, Tunisia, Tyrkia, ​​​​​​​Usbekistan og Vest-Sahara.

  . Vær oppmerksom på at denne listen av land ikke er uttømmende. Den kan endre seg etter tid hvis UDIs erfaringer endrer seg. De landene som vi har få søkere fra står ikke oppført her. 

eller

 • UDI har andre grunner til å tro at dere kan ha blitt utsatt for tvangsekteskap

I slike situasjoner vil dere heller ikke få unntak hvis dere har barn. 

 Hvem kan få unntak?

 UDI kan sannsynligvis gi dere unntak fra kravet til å ha fylt 24 år hvis: 

 • en av dere, eller dere begge, har bakgrunn fra et land der norske myndigheter mener at det er svært usannsynlig at noen kan bli utsatt for tvangsekteskap, eller
 • norske myndigheter mener at det er svært usannsynlig at dere er utsatt for tvangsekteskap, for eksempel hvis dere har samme kjønn, eller har ulik kulturell eller religiøs bakgrunn.

Fant du det du lette etter?