Gyldig inngått ekteskap


For at ekteskapet skal være godkjent av norske myndigheter må det være gyldig inngått, enten i Norge eller i utlandet. 

Ekteskap inngått i Norge

Ekteskapet er gyldig inngått hvis dere har giftet dere hos en godkjent vigselsmyndighet, for eksempel

  • Den norske kirke
  • Human-Etisk Forbund
  • en kommune

Ekteskap inngått i utlandet

  • Hvis dere giftet dere før noen av dere kom til Norge må ekteskapet være gyldig inngått etter lovene i det landet dere giftet dere i. I tillegg må dere begge ha vært minst 16 år da dere giftet dere. 
  • Hvis en av dere er norsk eller bodde i Norge da dere giftet dere, må ekteskapet være gyldig inngått etter lovene i det landet dere giftet dere i. I tillegg må dere begge ha vært minst 18 år , vært til stede under vielsen og kan ikke ha vært gift med noen andre samtidig.
  • Hvis dere giftet dere på en norsk ambassade er ekteskapet gyldig inngått. 

Du finner mer informasjon på regjeringen.no (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?