Har fått svar Har fått ja på søknad om au pair-tillatelse


Du har fått ja på søknaden din om oppholdstillatelse for au pair.

Spørsmål og svar

  • Hvordan reiser du inn i Norge?

  • Slik skaffer du oppholdskort hvis du søkte før 16. april 2021

  • Slik skaffar du opphaldskort viss du søkte 16. april 2021 eller seinare

  • Tuberkulosetesting

  • Regler for arbeidstid

  • Kan du reise til andre land mens du bor i Norge?

  • Kan du miste oppholdstillatelsen din?

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?