Du kan ikke ha to ulike oppholdstillatelser i Norge samtidig


Du kan ikke ha to ulike oppholdstillatelser i Norge samtidig. Her kan du lese om konsekvenser av søknader om oppholdstillatelse på nytt grunnlag når du allerede har oppholdstillatelse, eller hvis du søker om oppholdstillatelse på flere grunnlag samtidig.

Publisert: 17.06.2024

Dersom du søker om en oppholdstillatelse og får innvilget denne, og du senere søker om og får innvilget en oppholdstillatelse på et annet grunnlag, faller oppholdstillatelsen du allerede har bort fra det tidspunktet ny tillatelse blir innvilget. Du vil ikke lenger ha rettighetene den første tillatelsen ga deg, når ny tillatelse blir innvilget.

Dersom du søker om førstegangs oppholdstillatelse på flere grunnlag samtidig, vil den tillatelsen som blir innvilget først falle bort dersom en av de andre søknadene blir innvilget på et senere tidspunkt. Dersom du ønsker å beholde den første tillatelsen som er innvilget, må du trekke de andre søknadene. Du kan ikke kreve tilbake søknadsgebyret som er betalt for søknaden(e) du trekker.

Oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket (se utlendingslovens kapittel 13) er ingen oppholdstillatelse. Dersom du har oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket kan du også ha en oppholdstillatelse, men ikke flere oppholdstillatelser samtidig.

Fant du det du lette etter?