Fødselsnummer


Et fødselsnummer er et norsk identitetsnummer for deg som har oppholdsrett eller oppholdstillatelse og skal bo i Norge i mer enn seks måneder.

Hva bruker jeg fødselsnummeret til?

Vi har to typer identitetsnumre i Norge: fødselsnummer og d-nummer. En rekke offentlige og private virksomheter krever at du har et norsk identitetsnummer for å få tilgang til deres tjenester. Med et identitetsnummer kan du for eksempel åpne en bankkonto, få fastlege (eksternt nettsted), leie bolig, betale skatt og stemme ved valg. 

Fødselsnummer består av elleve tall, hvor de seks første sifrene vanligvis viser fødselsdato og de fem siste sifrene kalles "personnummer". Det er ikke sikkert at fødselsnummeret du får viser fødselsdatoen din i de seks første sifrene. Fødselsnumre tildeles av Skatteetaten og kan ikke endres av UDI.

Det er Skatteetaten som har ansvar for ordningen med identitetsnummer, herunder fødselsnummer (eksternt nettsted). 

Hvordan får jeg et fødselsnummer? 

  • Hvis du er EU/EØS-borger eller familiemedlem til en EU/EØS-borger og skal bo i Norge i mer enn seks måneder, må du selv melde flytting til Norge hos Skatteetaten for å få fødselsnummer. Slik melder du flytting til Norge (eksternt nettsted).  
  • Hvis du har fått en oppholdstillatelse i Norge, sender UDI informasjon til Skatteetaten om at du skal bo i Norge. Etter at du har fått oppholdskort, avgjør Skatteetaten om du skal få et fødselsnummer eller d-nummer. Skatteetaten sender deg informasjon om dette mellom to til seks uker etter at du har fått oppholdskort. 

Se informasjon om å flytte til Norge hos Skatteetaten (eksternt nettsted).  

Jeg har et fødselsnummer, men er registrert som utflyttet. Hva gjør jeg? 

Det er flere grunner til at du kan bli registrert som utflyttet i Folkeregisteret. Hvis du er registrert som utflyttet fordi tillatelsen din er utløpt, og du har en ny søknad til behandling nå, kan du be UDI om å melde fra til Skatteetaten slik at den registrerte utflyttingen blir korrigert (eksternt nettsted). Dette skjer bare hvis UDI mener du hadde lovlig opphold da du ble meldt ut av Folkeregisteret. 

Hvis det er andre grunner til at du er meldt ut av folkeregisteret, må du kontakte Skatteetaten (eksternt nettsted). 

Fant du det du lette etter?