D-nummer


Et d-nummer er et midlertidig ID-nummer som du får hvis du har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, eller har en oppholdstillatelse og skal være her i mindre enn seks måneder.

Hva bruker du d-nummeret til?

Du trenger d-nummer for eksempel for å åpne en bankkonto, leie bolig og betale skatt.

Når får du d-nummer?

Når du får d-nummer kommer an på situasjonen din. Du kan lese mer om d-nummer på Skatteetatens nettsider (eksternt nettsted)

  • Hvis du har fått en oppholdstillatelse i Norge, får du d-nummeret ditt i et brev fra Skatteetaten omtrent to uker etter at du møter hos politiet for å bestille oppholdskort.
  • Hvis du er asylsøker, får du et d-nummer når du kommer til Norge. Du får det av UDI eller politiet (Politiets Utlendingsenhet) når du registrerer deg.
  • Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land, se informasjon om å flytte til Norge hos Skatteetaten (eksternt nettsted).

Skal du være i Norge i mer enn seks måneder?

Da kan det hende at du har rett til å få et fødselsnummer.

Det er Skatteetaten som tildeler fødselsnumre og avgjør om du oppfyller vilkårene for å bli registrert bosatt i Norge. Hvis du får tildelt et fødselsnummer, så skal du bruke dette i stedet for d-nummeret ditt.

Hvis du er innvilget en oppholdstillatelse på seks måneder eller mer, og du mener at du skulle vært registrert bosatt i Norge og fått fødselsnummer i stedet for d-nummer, kan du melde innflytting til Norge selv (eksternt nettsted).

Er DUF-nummer det samme som D-nummer?

Et DUF-nummer er ikke det samme som d-nummer. DUF-nummeret er registreringsnummeret ditt i UDI.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?