D-nummer


Et d-nummer er et midlertidig identitetsnummer som du får fra Skatteetaten i de tilfellene der du trenger et identitetsnummer i Norge, men ikke møter kriteriene for å få tildelt et fødselsnummer. 

Hva bruker jeg d-nummeret til?

Vi har to typer identitetsnumre i Norge: fødselsnummer og d-nummer. Noen offentlige og private virksomheter krever at du har et norsk identitetsnummer for å få tilgang til deres tjenester. Med et identitetsnummer kan du for eksempel åpne en bankkonto, få fastlege (eksternt nettsted), leie bolig og betale skatt. 

D-nummeret består av 11 tall. Det er Skatteetaten som har ansvar for ordningen med identitetsnummer (eksternt nettsted) i Norge, herunder d-nummer. 

Hvordan får jeg et d-nummer? 

  • Hvis du er EU/EØS-borger og kommer til Norge for å arbeide i mindre enn seks måneder, får du d-nummer når du søker Skatteetaten om skattekort (eksternt nettsted).  
  • Hvis du har fått en oppholdstillatelse i Norge, får du d-nummeret ditt i et brev fra Skatteetaten omtrent to uker etter at du møter hos politiet for å bestille oppholdskort. 
  • Hvis du er asylsøker, får du et d-nummer når du kommer til Norge. Du får det av UDI eller politiets utlendingsenhet (PU) når du registrerer deg. 

Du kan lese mer om d-nummer på Skatteetatens nettsider (eksternt nettsted).  

Hva hvis jeg skal være i Norge i mer enn seks måneder?

Da kan det hende at du har rett til å få et fødselsnummer.  
 
Det er Skatteetaten som tildeler fødselsnumre og avgjør om du oppfyller vilkårene for å bli registrert bosatt i Norge. Hvis du får tildelt et fødselsnummer, så skal du bruke fødselsnummeret ditt i stedet for d-nummeret ditt (eksternt nettsted).

Hvis du er innvilget en oppholdstillatelse som varer i seks måneder eller mer, og du mener at du skulle vært registrert bosatt i Norge og fått fødselsnummer i stedet for d-nummer, kan du melde innflytting til Norge selv (eksternt nettsted). 

Er DUF-nummer det samme som d-nummer? 

Et DUF-nummer er ikke det samme som d-nummer. DUF-nummeret er registreringsnummeret ditt i UDI (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?