Skal søke Reisebevis for flyktninger


Hvis du har kommet til Norge som asylsøker eller overføringsflyktning, og har fått beskyttelse (asyl) i Norge kan du få reisebevis for flyktninger. Ektefelle, samboer og barn av en flyktning kan også få reisebevis for flyktninger. 
help

Søkeren er personen (barn eller voksen) som trenger et utlendingspass eller reisebevis. 

Hvorfor får jeg et reisebevis?

Du får et reisebevis for flyktninger fordi du ikke kan skaffe deg pass fra hjemlandet ditt. Du kan ikke bruke reisebeviset til å besøke hjemlandet ditt.

Flyktninger og deres ektefelle, samboer og barn kan få reisebevis for flyktninger.

Hvem er du?

  • Flyktning

  • Familiemedlem av en flyktning

  • Reisebevis for deg som er flyktning i et annet land (overføre flyktningstatus)

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om utlendingspass eller reisebevis.

Fant du det du lette etter?