Dokumentere lovlig opphold mens du venter på oppholdskort


Her kan du lese hvordan du kan dokumentere at du har lovlig opphold i Norge mens du venter på å få oppholdskortet.

Publisert: 10.06.2022

Det kan være lang ventetid for å få oppholdskortet

Når du får en oppholdstillatelse i Norge, skal du få et oppholdskort som dokumenterer at du har lovlig opphold og om du rett til å arbeide i Norge. Hvis du har begrensninger i adgangen til å arbeide, står det på oppholdskortet. Det kan ta noe tid fra du får en oppholdstillatelse til du mottar oppholdskortet i posten. Mange som har søkt fra Norge trenger ikke å møte hos politiet for å bestille oppholdskort. Personer som har søkt fra utlandet må møte hos politiet for å bestille oppholdskort. Hos flere politidistrikter i landet kan det ta tid før du får en time. I tillegg kan det ta noe tid med selve produksjonen av oppholdskortet og utsendelsen i posten.

Du kan vise vedtaket til arbeidsgiver eller offentlige etater

Oppholdskort er den beste måten å dokumentere lovlig opphold og rett til å arbeide på. Du kan også vise fram vedtaksbrevet ditt fra UDI eller politiet, eller en bekreftelse du har fått fra UDI eller politiet. Vedtaksbrevet ditt vil du ha fått enten i Digipost eller i postkassen din kort tid etter at vedtaket ble fattet. I vedtaksbrevet vil det stå hvilke rettigheter du har, og hvis du har søkt fra Norge, vil det også stå for hvilken periode vedtaket gjelder.

Arbeidsgivere eller offentlige etater kan spørre UDI om du har lovlig opphold

Andre offentlige etater eller arbeidsgivere har også mulighet til å sjekke om du har lovlig opphold og rett til å arbeide ved å kontakte UDI. Mange offentlige etater har tilgang til denne informasjonen gjennom egne systemer, og hvis ikke kan de henvende seg til UDI via dette kontaktskjemaet. Arbeidsgivere som lurer på om en ansatt har rett til å arbeide, kan også kontakte UDI via dette kontaktskjemaet.

Informasjon til deg som har søkt fra utlandet

Hvis du har fått en oppholdstillatelse som gir deg rett til å arbeide, kan du begynne å arbeide når du har møtt hos politiet og politiet har bestilt oppholdskort til deg.

Det kan være lange ventetider hos politiet for å bestille oppholdskort. Selv om du ikke har fått oppholdskort enda, kan du begynne å studere eller arbeide nå hvis du har fått en oppholdstillatelse som gir deg rett til å studere eller arbeide, og du har booket time hos politiet for å bestille oppholdskort. Dette vil ikke få noen konsekvenser for deg.

Dersom det ikke er mulig å booke time hos politiet, må du ta kontakt med UDI på telefon eller e-post for å melde fra om at du er i Norge og at du starter å studere eller arbeide. Du må likevel møte hos politiet for å bestille oppholdskort når dette blir mulig.

Dokumentasjon av lovlig opphold ved utenlandsreiser

Når det gjelder reiser utenlands for deg som er fra et land utenfor EU/EØS og som er bosatt i Norge, så er det som hovedregel ikke noen annen måte å dokumentere lovlig opphold i Norge på enn gjennom oppholdskort. Dersom du reiser utenlands uten et gyldig oppholdskort, så gjør du det på eget ansvar. Du kan da oppleve problemer i grensekontrollen inn til Schengen/Norge, eller ved en ID-kontroll i et annet Schengenland. Det kan altså hende at du da får problemer med å reise inn igjen i Norge etter utenlandsoppholdet.

UDI kan dessverre ikke gi deg noen bekreftelse på at du har lovlig opphold som du kan bruke i forbindelse med reise til utlandet.

Her kan du lese mer om kravet om gyldig oppholdskort ved utenlandsreiser.

Fant du det du lette etter?