Informasjon om situasjonen i Palestina og Israel og søknader om opphold i Norge


UDI får mange henvendelser fra søkere og familiemedlemmer til personer som oppholder seg i Palestina og Israel. Her finner du informasjon om UDI kan prioritere din type sak og om søknadsprosessen for personer som befinner seg i Palestina og Israel nå.

Publisert: 13.10.2023 - Sist endret: 09.02.2024

Utreise fra Palestina og Israel

Prioritering av søknader fra Palestina og Israel

Familieinnvandring fra Gaza

Assistert utreise for norske borgere og deres familiemedlemmer

  • Barnet mitt reiser fra Palestina, Israel eller Libanon i regi av norske myndigheter, men er avhengig av meg for å ivareta liv og helse under utreisen. Jeg er utenlandsk borger og har ikke oppholdstillatelse i Norge. Kan jeg reise sammen med barnet?

  • Barnet mitt er norsk statsborger og reiser fra Palestina, Israel eller Libanon til Norge i regi av norske myndigheter, men kan ikke reise alene. Jeg er utenlandsk statsborger og har ikke oppholdstillatelse i Norge. Kan jeg følge barnet mitt til Norge?

  • Jeg er familiemedlem av en norsk borger som omfattes av assistert utreise fra Gaza i regi av norske myndigheter. Jeg er ikke norsk borger elle har ikke oppholdstillatelse i Norge. Kan jeg få innreisetillatelse til Norge?

Beskyttelse i Norge

  • Hva kan norske myndigheter gjøre for familien min i Palestina og Israel?

Utreiseplikt

  • Gjelder utreiseplikten til Palestina og Israel fortsatt?

Fant du det du lette etter?