Er det noen endringer i hvem som kan få familieinnvandring fra Gaza?


Det er ingen endringer i hvem som kan få familieinnvandring fra Gaza. 

De som vanligvis søker om familieinnvandring, er ektefelle eller barn av en som allerede bor i Norge. Andre eksempler er foreldre som har mindreårige barn i Norge, eller mindreårige helsøsken til personer som bor i Norge. 

Hvis en forelder søker om 9 måneders oppholdstillatelse for å besøke barn i Norge, så må vi vurdere om forelderen kommer til å returnere til hjemlandet etter besøket. På grunn av situasjonen i Gaza skal det svært mye til for at vi skal vurdere at forelderen kommer til å returnere til Gaza etter besøket. De søknadene vi har hatt frem til nå har blitt avslått.

Voksne søsken, tanter/onkler, besteforeldre, nevøer/nieser, fettere/kusiner eller andre fjernere slektninger kan ikke få familieinnvandring til Norge. 

Det er heller ingen endringer i kravene for å få innvilget en familieinnvandringstillatelse. For å få informasjon om kravene for din type søknad, må du følge denne lenken og svare på spørsmålene i veilederen for å få opp riktig informasjon.