Skal søke Familieinnvandring


Har du et familiemedlem i Norge som du ønsker å bo sammen med? Avhengig av hvor dere er fra, kan du søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke registreringsordningen.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Russland

help

Referansepersonen er familiemedlemmet som bor i Norge.