Rutiner for behandlingen av søknader om familieinnvandring fra personer som er utvist for to eller fem år og som har barn i Norge


Fra 1. mars 2023 innfører UDI nye rutiner for behandlingen av søknader om familieinnvandring fra personer som er utvist med et tidsbegrenset innreiseforbud, og som har barn i Norge.

Publisert: 22.02.2023

Du kan søke familieinnvandring fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper

Er du utvist fra Norge for to eller fem år og har barn i Norge som har norsk statsborgerskap, oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket, kan du søke familieinnvandring fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper. Denne ordningen skal forhindre at du får et opphold i familielivet som er vesentlig lenger enn de to eller fem årene du er utvist for.

Du må fylle vilkårene for en ny oppholdstillatelse, med unntak for retten til innreise, på tidspunktet UDI fatter vedtak i saken om familieinnvandring.

Selv om ny oppholdstillatelse kan bli innvilget før innreiseforbudet utløper, kan du ikke reise til Norge og Schengen før etter at innreiseforbudet er utløpt.

UDI skal gi søknaden prioritet

UDI skal gi søknaden om familieinnvandring prioritet slik at den er ferdig behandlet før innreiseforbudet utløper, eller kort tid etter dette.

Fant du det du lette etter?