Skal søkje Familieinnvandring


 Har du ein familiemedlem i Noreg og ønskjer å bu saman med han eller ho?  Avhengig av kor de er frå, kan du søkje om opphaldsløyve, opphaldskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgarar eller bruke registreringsordninga.  

Informasjonen er tilpassa

Søkjaren er statsborgar i: Russland

help

Referansepersonen er familiemedlemmet som bor i Norge.