Assistert overføring av flyktninger fra Ukraina


For å avlaste Ukrainas naboland har EU besluttet å koordinere bistand til å overføre personer som er omfattet av midlertidig beskyttelse i EU. Norge er invitert til å delta sammen med de andre Schengen-landene.

Publisert: 30.03.2022 - Sist endret: 24.05.2022

Utlendingsforvaltningen jobber nå med å hente flyktninger fra Moldova, samtidig som vi bidrar til medisinsk evakuering av pasienter og deres pårørende. Det er altså snakk om to ulike europeiske samarbeidsløsninger. 

Under ordningen for assistert overføring av flyktninger fra Ukraina planlegger vi å hente ut 2 500 personer fra Moldova. Under ordningen for medisinske evakuerte skal vi ta imot inntil 550 ukrainske pasienter som trenger sykehusbehandling, sammen med deres pårørende.  

Totalt er det snakk om omtrent 5250 personer. 

Assistert overføring fra Moldova 

Ved assisterte overføringer fra Moldova gjelder tilsvarende krav som de som stilles til flyktninger som søker kollektiv beskyttelse fra Norge. Det kreves blant annet at personen som skal overføres oppfyller kriteriene for personer som kan få midlertidig kollektiv beskyttelse, og at identiteten er tilstrekkelig sannsynliggjort.  

For øvrig gjelder følgende utvelgelseskriterier:  

  • Personer med familiemedlemmer (ikke begrenset til kjernefamilie) og annen tilknytning til landet vedkommende skal overføres til  
  • Personer med funksjonsnedsettelser med familiemedlemmer 
  • Personer med alvorlig helsetilstand med familiemedlemmer  
  • Gravide kvinner 
  • Mødre med små eller mange barn 
  • Øvrige sårbare personer 

Det er UNHCR som utarbeider og distribuerer kandidatliste i tråd med Norges kriterier og andre utvelgelseskriterier.

UDI jobber i tett samarbeid med andre etater, og har laget samarbeidsrutiner internt og ekstern for begge ordningene. Vi er nå i gang med assistert overføring fra Moldova, og de første personene ankom Norge den 21. mai.

Du kan lese mer om saken på regjeringen sine nettsider (eksternt nettsted).

Her finner du informasjon om krisen i Ukraina fra UDI.  

Fant du det du lette etter?