Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Velg om du vil finne informasjon om beskyttelse og opphold for å være i Norge, eller om du vil reise til Norge. Informasjon til myndigheter og andre samfunnsaktører er også tilgjengelig her.