Overførte fra Moldova har ankommet Norge


Lørdag 21. mai ankom 14 personer som er overført fra Moldova og som skal søke midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Publisert: 23.05.2022

Dette er personer som var blant dem som fra før hadde signalisert interesse for å bli overført til Norge, etter at UDI mottok liste på et begrenset antall kandidater som kan få kollektiv beskyttelse. (eksternt nettsted)

De ankom Oslo lufthavn Gardermoen med rutefly, og er nå midlertidig innkvartert i mottak. UDI har ikke anledning til å dele ytterligere detaljer om de nyankomne eller formidle kontakt med media. 

Neste overføring 

Listene UDI mottar over aktuelle kandidater fra UNHCR, er fortsatt påvirket av det krevende arbeidet med å nå ut til ukrainere som i dag befinner seg i trygghet i Moldova og i stor grad bor hos vertsfamilier. EUAA, EUs asylbyrå, har fått i oppdrag å lage ytterligere informasjonsmateriale som skal brukes i Moldova. 

Kapasiteten i Moldova er rundt to overføringer per uke, og dette er en kapasitet som også benyttes av de andre land. Det er ikke avklart et tidspunkt for neste overføring til Norge, men vi planlegger for at den skal kunne gjennomføres i uke 23. 

Europeiske land har tilbudt i underkant av 20 000 plasser for overføring fra Moldova, og det var per 13. mai overført totalt 1 340 personer. 

Fant du det du lette etter?