Utreisefrist


Hvis du er i Norge og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse, har du fått en utreisefrist. 
  • Utreisefristen står i brevet du har fått fra UDI.
  • Du må enten reise ut av Norge eller hele Schengenområdet. Dette er spesifisert i brevet fra UDI.
  • Hvis du må reise fra Schengenområdet, vil opplysninger om utreiseplikten bli registrert i SIS og vil være registrert i SIS så lenge du har en utreiseplikt.
  • Du må registrere din utreise fra Norge og/eller Schengenområdet.
  • Du må reise ut av Norge innen denne fristen.
  • Hvis du ikke reiser ut innen fristen, kan politiet uttransportere deg, og du kan få et innreiseforbud.
  • Noen personer, for eksempel asylsøkere som får avslag på søknaden sin, kan søke om støtte til å reise tilbake til hjemlandet
  • Hvis du klager på vedtaket ditt, kan det hende at du kan få utsatt utreisefristen. 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?