Bortvisning


Du som er utenlandsk statsborger kan bli bortvist fra Norge og Schengenområdet. Bortvisning betyr at du nektes å reise inn i Norge, eller at du må forlate landet og/eller Schengenområdet. Du vil få en utreiseplikt med en utreisefrist. 

Kan du komme tilbake til Norge?

En bortvisning er kun et midlertidig forbud. Du kan komme tilbake til Norge senere.

Eksempel 1: Du reiser inn i Norge uten gyldig pass, og blir bortvist. Du får da en utreiseplikt med en frist for når du må reise ut av Norge. Da må du forlate Norge, og du må registrere din utreise fra landet. Hvis du senere kommer igjen med gyldig pass, vil ikke det at du ble bortvist sist hindre deg i å reise inn i Norge.

Eksempel 2: Du reiser inn i Norge uten gyldig visum, og blir bortvist. Du har da en utreiseplikt med en frist for når du må reise ut av Schengenområdet. Dette betyr at du må reise fra Schengenområdet, og at det skal registreres i Schengen Informasjonssystem (SIS) at du reiser ut. Hvis du senere kommer til Norge med et gyldig visum, vil ikke det at du ble bortvist sist hindre deg i å reise inn i Norge.

Grunner til å bli bortvist og mulighet til å klage

  • Borgere av land utenfor EU/EØS

  • EU/EØS-borgere

Fant du det du lette etter?