skalsoke Skal søkje


Informasjon om korleis du søkjer om å få bu eller besøke Noreg, om statsborgarskap og om utlendingspass.
help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.