skalsoke Skal søkje


Informasjon om korleis du søkjer om å få bu eller besøke Noreg, statsborgarskap og utlendingspass.
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.