Bortvising


Som utanlandsk statsborgar kan du bli vist bort frå Noreg. Bortvising vil seie at du blir nekta å reise inn i Noreg, eller at du må forlate landet. 

Kan du kome tilbake til Noreg?

Ei bortvising er berre eit mellombels forbod. Du kan kome tilbake til Noreg seinare.

Eit døme: Du blir vist bort når du skal reise inn til Noreg fordi du ikkje har med deg eit gyldig pass. Dersom du seinare kjem att med gyldig pass, vil ikkje det at du blei vist bort sist, hindre deg i å reise inn i Noreg.

Grunnar til å bli vist bort og høve til å klage

  • Borgarar av land utanfor EU/EØS

  • EU/EØS-borgarar

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?