Midlertidig alternativ mottaksplass for personer fra Ukraina


Informasjon om avslutningen av søknadsordningen Midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT).

UDI vil sikre gode overgangsløsninger for de som har aktive avtaler om midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT). Det vil vi først og fremst gjøre ved å samarbeide med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og med kommunene om bosetting av personer med aktiv MAMOT-avtale.

30. juni er siste dato for pågående MAMOT-avtaler. Dersom noen ikke er bosatt på det tidspunktet, vil de få tilbud om ordinær mottaksplass dersom de har rett til det. Asylmottak er et frivillig botilbud og personer som ønsker å bo privat vil fortsatt kunne gjøre det, men da uten økonomisk støtte gjennom MAMOT-ordningen.

For personer som har fått innvilget kollektiv beskyttelse, kan også avtalt selvbosetting være en god løsning dersom kommunen har anledning til å tilby dem egnet bosted, eller de selv har funnet en egnet boløsning. Ytterlig informasjon om avtalt selvbosetting finnes på IMDIs nettsider (eksternt nettsted). Henvendelser fra kommunene til IMDi om avtalt selvbosetting legges inn i IMDIs supportportal i IMDinett, eller i Innmeldinger i IMDinett.

Informasjon på ukrainsk og russisk ligger her: Informasjon til flyktninger fra Ukraina - UDI

For ytterligere spørsmål, ta kontakt på e-post: AMOT@udi.no.

Fant du det du lette etter?