Midlertidig alternativ mottaksplass

Frem til 15.02.24 var det en egen søknadsordning for ukrainere som ønsket et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Denne ordningen er nå opphevet og det er ikke lenger mulig å søke.

Det er fortsatt mulig å søke på ordinær alternativ mottaksplass, men dette er en begrenset ordning. Du kan søke om alternativ mottaksplass hvis du fyller vilkårene for ordningen og har behov for tilpasninger du ikke kan få i et ordinært asylmottak. Det er også avhengig av at en kommune påtar seg ansvaret for å gi deg et slikt botilbud og å følge deg opp. Det er frivillig for kommunen å ta imot en person på alternativ mottaksplass.

Her finner du informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker.

Fant du det du lette etter?