Asylmottak Adresser til asylmottakene


Her finner du telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til alle asylmottakene i Norge, fordelt på fylker.

Sist oppdatert: 1. oktober 2021