Tre ulike scenarioer for antall flyktninger fra Ukraina


Det er utarbeidet scenarioer knyttet til antall flykninger som kan komme fra Ukraina i 2022.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU), Kripos, Landinfo, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utarbeidet tre scenarioer knyttet til ankomst av flyktninger fra Ukraina. Formålet er å skape et felles situasjonsbilde for alle som er involvert i håndteringen av Ukraina-krisen.

Selv om utviklingen i Ukraina ligger nærmere beskrivelsen i middels-scenarioet, er andelen som velger å reise til Norge fortsatt lav og mer likt andelen i lavt scenario. Vi regner det som mest sannsynlig at vi fortsatt vil motta en forholdsvis lav andel av de som flykter fra Ukraina og vurderer derfor at vi i dag ligger nærmer antallet i øvre del av det lave scenarioet.

Vi anbefaler å bruke 35 000 som et planleggingsscenario. Scenarioer er ikke endret fra forrige rapport.

Beskrivelse av scenarioene

Anslagene omfatter ukrainske borgere og andre som omfattes av kollektiv beskyttelse. Det er gjort en samlet vurdering av hvor mange som kommer uavhengig om de er overført fra andre land med myndighetshjelp eller reist til Norge på egenhånd.

I utviklingen av scenarioene har vi vektlagt følgene faktorer:

  • Situasjonen i Ukraina; den humanitære situasjonen, hvordan krigen utvikler seg og muligheter for å reise ut av Ukraina og tilbake til Ukraina
  • Situasjonen i land som grenser til Ukraina; muligheter for arbeid, bolig, sosial stønad og skolegang
  • EUs håndtering av flyktningene; grad av myndighetsstyrt sekundærflyttinger, muligheter for arbeid, bolig og skolegang
  • Hvor stor andel av flyktningene som velger å reise til Norge

Lavt scenario 25 000 – 35 000

I dette scenarioet stabiliseres situasjonen i Ukraina i løpet av sommeren. Den humanitære situasjonen vil imidlertid være vanskelig i deler av Ukraina og for internt fordrevne, og det vil fortsatt være en del nye flyktninger som forlater Ukraina. Fordi situasjonen stabiliserer seg i Ukraina, vil en stor del av flyktningene foretrekke å forbli i naboland i påvente av hjemreise, samtidig som en del velger å reise tilbake til Ukraina. 

Vi antar her at nivået på antall nye flyktninger som kommer til Norge fremover vil være noe lavere enn det nivået vi ser i dag. Det vil si at det kommer mellom 1 300 til 11 000 nye flyktninger i tillegg til de som allerede har kommet per 12. juni og de som er besluttet overført til Norge. I dette scenarioet vil også en del av dem som har kommet til Norge, reise hjem til Ukraina i løpet av 2022.

Middels scenario 40 000 – 50 000

I dette scenarioet fortsetter krigshandlingene utover høsten og antall flyktninger som har forlatt Ukraina kommer opp i 8,3 millioner. Den økonomiske og humanitære situasjonen i Ukraina blir utfordrende, spesielt for de internt fordrevne.

Mange flyktninger oppgir håpet om å kunne vende tilbake til sine hjem i 2022 samtidig som presset på nabolandene øker. Dette vil medføre at flere søker seg videre fra nabolandene og til andre europeiske land. Norge blir ansett som et land med gode velferdsordninger og et godt arbeidsmarked, slik at vi får en noe større andel av de som flykter enn det vi har sett frem til nå.

Høyt scenario 80 00- 100 000

I dette scenarioet fortsetter krigen og levekårene i Ukraina forverres i løpet av 2022, noe som resulterer i at over 10 millioner mennesker flykter fra Ukraina i år. Landene som grenser til Ukraina vil etter hvert ikke ha kapasitet til å ta imot flere flyktninger, og det blir nødvendig med mekanismer som fordeler flyktningene til andre land. Norge tar imot en andel av de som flykter som tilsvarer størrelsen på befolkningen i Norge i forhold til Europa. Norge har rundt 1.17 prosent av EU+ sin befolkning.

Vedlegg

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina - 14. juni 2022 (pdf, 177 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina - 31. mai 2022 (pdf, 320 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina - 18. mai 2022 (pdf, 219 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina - 10. mai 2022 (pdf, 210 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina - 3. mai 2022 (pdf, 167 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina - 26. april 2022 (pdf, 203 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina - 19. april 2022 (pdf, 157 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flykninger fra Ukraina - 5. april 2022 (pdf, 907 kB)

Scenarioene ble oppdatert 14. juni kl. 16:00.
Neste oppdatering publiseres 28. juni kl. 16:00.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?