Unntak for krav om inntekt ved søknad om familieinnvandring med flyktning i Noreg


For å få unntak frå kravet om inntekt, er det to søknadsfristar du må passe på for deg som skal søke om familieinnvandring med ein person som har fått vern (asyl): Når du må registrere og når du må levere søknaden din.

Publisert: 30.06.2017 - Sist endra: 12.10.2020

Er du ektefelle til, sambuar med eller barn av ein person som har fått vern i Noreg, kan du få familiegjenforening i Noreg utan at vi stiller krav til inntekta til denne personen. Dette gjeld likvel berre dersom du søkjer innan fristane. 

Du må passe på to fristar

  • Innan seks månader etter datoen som står i vedtaksbrevet om at familiemedlemmen din har fått vern, må
  • Innan eitt år etter datoen som står i vedtaksbrevet familiemedlemmet ditt fekk, må
    • du møte opp ved ein norsk utanriksstasjon eller søknadssenter og levere inn alle søknadsdokumentene dine der

Hugs at søknaden først er levert når du møter opp og leverer inn dokumenta.

Dersom du ikkje søkjer innan desse fristane, må familiemedlemmen din i Noreg ha god og stabil inntekt for at søknaden din skal kunne godkjennast

Dersom personen som bur i Noreg fekk vern før 1. august 2017 er det eigne reglar. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?