Registrerte søknader om beskyttelse fra ukrainske borgere de siste syv dager (2022)


Tabellen viser hvor mange søknader om beskyttelse, inkludert søknader om kollektiv beskyttelse, som er registrert per dag, siste syv dager, der søker oppgir å være ukrainsk statsborger. Tabellen oppdateres daglig mandag til fredag.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Registrerte asylsøknader fra ukrainske borgere de siste syv dager (2022)
Registreringsdato Antall søknader
24.11.2022 83
23.11.2022 69
22.11.2022 71
21.11.2022 53
20.11.2022 60
19.11.2022 45
18.11.2022 94
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?