Registrerte søknader om beskyttelse fra ukrainske borgere de siste syv dager (2022)


Tabellen viser hvor mange søknader om beskyttelse, inkludert søknader om kollektiv beskyttelse, som er registrert per dag, siste syv dager, der søker oppgir å være ukrainsk statsborger. Tabellen oppdateres daglig mandag til fredag.
  • About the statistics

The table is loading data
Registrerte asylsøknader fra ukrainske borgere de siste syv dager (2022)
Registreringsdato Antall søknader
01.12.2022 89
30.11.2022 74
29.11.2022 105
28.11.2022 88
27.11.2022 39
26.11.2022 26
25.11.2022 117
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?