Har fått svar Studietillatelse


Når vi har behandla saka di, vil du få beskjed om du har fått studieløyve eller om du har fått avslag på søknaden din.