harmottatsvar Har fått svar


Når vi er ferdige med å behandle søknaden din, vil du få beskjed om kva vi har avgjort i saka.