Har fått svar Permanent opphold og varig oppholdsrett


Når vi har behandlet saken din, vil du få beskjed om du har fått ja på søknaden om permanent oppholdstillatelse eller søknad om langvarig opphold utenfor Norge, eller om du har fått avslag.