Har fått svar Beskyttelse (asyl)


Når vi har behandlet saken din, vil du få beskjed om du har fått beskyttelse (asyl), eller om du har fått avslag på søknaden din.