Har fått svar Au pair


Når vi har behandlet saken din, vil du få beskjed om du har fått oppholdstillatelse for au pair, eller om du har fått avslag på søknaden din.

Viktige meldinger