Har fått svar Arbeidsinnvandring


Når vi har behandlet saken din, vil du få beskjed om du har fått oppholdstillatelse for å arbeide eller om du har fått avslag på søknaden din.