Informasjon til ukrainere


Her finner du som jobber i mottak en oversikt over informasjon til ukrainere i asylmottak som er oversatt til ukrainsk og russisk.

Her har vi samlet lenker til den viktigste informasjonen du bør sette deg inn i når du skal hjelpe ukrainske beboere. Du bør også lese gjennom all informasjonen som ligger ute på nettsiden vår om opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina.

Informasjon fra UDI

Ankomst

Her finner du et informasjonsark som kan deles ut til beboere når de ankommer mottaket. 

Bosetting

Her finner du informasjon som du kan gi til beboere i forkant av kartleggingssamtale:

Her finner du informasjon om bosetting som du kan gi til beboere som har fått innvilget kollektiv beskyttelse: 

Kollektiv beskyttelse

Fra akuttinnkvartering til ordinært mottak

Flytting

Vold, tvang eller press

Her finner du plakater som omhandler vold, tvang eller press (eksternt nettsted) som kan skrives ut og henges opp på mottaket. 

Nettsiden vår udi.no

På nettsiden til UDI finner du all tilgjengelig informasjon til Ukrainske flyktninger på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk

Facebook

UDI har en egen Facebookside med informasjon til Ukrainske flyktninger (eksternt nettsted)

 

Her finner du oversatt informasjon i fra andre etater

Bosetting

Her finner du informasjon om bosetting fra IMDI som er oversatt til ukrainsk og russisk (eksternt nettsted)

Helse

Kjæledyr

Her finner du oversatt informasjon fra Mattilsynet som omhandler kjæledyr (eksternt nettsted).

Arbeid

Her finner du oversatt informasjon fra Arbeidstilsynet (eksternt nettsted).

Introduksjonsprogram og språkopplæring

Her finner du informasjon om introduksjonsprogram og språkopplæring for de med midlertidig kollektiv beskyttelse (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?