Nå kan du søke om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak


Du kan søke hvis du er en enkeltperson, frivillig organisasjon eller annen ikke fortjenestebasert virksomhet.

Publisert: 24.01.2023

I søknadsbehandlingen vurderer UDI om søknaden oppfyller kravene i tilskuddsordningen slik de kommer frem av forskriften for tilskuddsordningen (eksternt nettsted), og om aktivitetene er tråd med formålet for tilskuddsordningen. 

Du kan få støtte til å organisere aktiviteter for barn i asylmottak, slik at de får en mer meningsfull hverdag. Aktivitetene skal være tilpasset barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser. Livet i mottaksfasen skal også forberede barna på et liv i Norge eller på å reise hjem. Aktiviteter som bidrar til å styrke barn og ungdoms ferdigheter og livsmestring, mens de bor på mottaket og/eller i fremtiden, er særlig relevante. 

De tiltakene som har vist seg å være best for barna er

  • når organisasjonen og de frivillige samarbeider godt med de mottaksansatte
  • når aktivitetstilbudet sammenfaller med ønsker og behov som barna har
  • når organisasjonene involverer beboerne i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene

Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med mottakene i søknadsprosessen for å få nærmere informasjon om antall barn som bor på mottaket, og planlegge tiltakene i samarbeid med mottaket og beboerne, slik at dere kan tilby de riktige aktivitetene.

Det er bevilget kr. 9 740 000 over statsbudsjettet for 2023. 

Fristen for å søke er 22. februar 2023

UDI vil prioritere organisasjoner som planlegger aktiviteter i mottak som har kontrakt ut 2023 eller lengre, i søknadsbehandlingen. Ta kontakt med det enkelte asylmottak for mer informasjon om mottaket eventuelt er under avvikling om kort tid.

UDI bevilger ikke tilskudd til organisasjoner som ønsker å organisere aktiviteter for mottaksbeboere i akuttinnkvarteringer.

Informasjonsmøte om tilskuddsordningen

Vi inviterer til et digitalt informasjonsmøte på Teams, 8. februar 2023 kl. 12.00-13.30. På dette møtet vil vi gjennomgå krav til søknaden, det praktiske rundt søknadsbehandlingen, tildelingen, rapporteringskrav, samt frister etter at midlene er tildelt. Det vil også bli satt av tid til spørsmål. Send epost til hemab@udi.no for påmelding.

Fristen for påmelding til informasjonsmøtet er senest: 6. februar 

Vi sender epost med Teams-lenke til møtet etter at påmeldingsfristen er utløpt. 

Slik søker du om tilskudd

Av personvernhensyn må du ikke sende inn eller dele bilder av barn som kan identifiseres. Søknadsskjemaet og skjema for budsjett er uformet slik at UDI får de opplysningene som vi trenger for å behandle søknaden din. Vi ber deg derfor om å fylle ut søknadsskjemaet og budsjettet grundig og nøyaktig. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?