Nå kan du søke om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak


Publisert: 24.01.2023 - Sist endret: 15.02.2023

Du kan søke hvis du er en enkeltperson, frivillig organsisjon eller annen ikke fortjenestebasert virksomhet

I søknadsbehandlingen vurderer UDI om søknaden oppfyller kravene i tilskuddsordningen slik de kommer frem av forskriften for tilskuddsordningen (eksternt nettsted), og om aktivitetene er tråd med formålet for tilskuddsordningen. 

Du kan få støtte til å organisere aktiviteter for barn i asylmottak, slik at de får en mer meningsfull hverdag. Aktivitetene skal være tilpasset barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser. Livet i mottaksfasen skal også forberede barna på et liv i Norge eller på å reise hjem. Aktiviteter som bidrar til å styrke barn og ungdoms ferdigheter og livsmestring, mens de bor på mottaket og/eller i fremtiden, er særlig relevante. 

De tiltakene som har vist seg å være best for barna er

  • når organisasjonen og de frivillige samarbeider godt med de mottaksansatte
  • når aktivitetstilbudet sammenfaller med ønsker og behov som barna har
  • når organisasjonene involverer beboerne i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene

Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med mottakene i søknadsprosessen for å få nærmere informasjon om antall barn som bor på mottaket, og planlegge tiltakene i samarbeid med mottaket og beboerne, slik at dere kan tilby de riktige aktivitetene.

Det er bevilget kr. 9 740 000 over statsbudsjettet for 2023. 

Fristen for å søke er 8. mars 2023

UDI vil prioritere langsiktige tiltak i innkvarteringstilbud med kontrakt hele budsjettåret 2023, men vil også vurdere søknader om tiltak i innkvarteringstilbud med kortere kontrakter. Ta kontakt med det enkelte innkvarteringstilbudet for mer informasjon om hva som er realistisk å gjennomføre innen gjeldende driftstid.

Her finner du en oversikt over asylmottak i Norge (eksternt nettsted).

Informasjonsmøter om tilskuddsordningen

Et digitalt informasjonsmøte ble avholdt 15. februar 2023. Der ble det gjennomgått krav til søknaden, det praktiske rundt søknadsbehandlingen, tildelingen, rapporteringskrav, samt frister etter at midlene er tildelt. 

Ekstra digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordningen

Vi inviterer til et ekstra digitalt informasjonsmøte på Teams, 28. februar 2023 kl. 14.00-15.30. På dette møtet vil vi gjennomgå det samme som på det forrige møtet.

Fristen for påmelding til ekstra informasjonsmøte var torsdag 23. februar.

Vi sender epost med Teams-lenke til møtet etter at påmeldingsfristen er utløpt. Av hensyn til personvern vil det ikke bli gjort opptak av møtet. Vi ber om at dere ikke tar opp møte heller.

Presentasjonen for møtene er tilgjengelig nedenfor.

Slik søker du om tilskudd

Dersom du ønsker å fylle inn mer tekst enn det feltene i søknadskjemaet tillater; må du gjerne legge til et vedlegg sammen med søknaden.

Av personvernhensyn må du ikke sende inn eller dele bilder av barn som kan identifiseres. Søknadsskjemaet og skjema for budsjett er uformet slik at UDI får de opplysningene som vi trenger for å behandle søknaden din. Vi ber deg derfor om å fylle ut søknadsskjemaet og budsjettet grundig og nøyaktig. 

Rapportering

Hvis du mottar aktivitetsmidler må du levere statusrapport og sluttrapport. Her finner du informasjon om rapportering og malene du skal bruke

Frist for statusrapportering er 15. august 2023 og frist for sluttrapportering er 1. april 2024.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?